top of page

Digitalt fortbildningspaket för pedagoger i förskolan

Nu finns det möjlighet att ta del av elva digitala föreläsningar. Föreläsningarna är uppdelade i två moduler utifrån böckerna Att få barnets språk att växa – strategier för förskolan, skolan och hemma (modul 1), och Språklig förebild i förskolan – kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande (modul 2).

De båda föreläsningsmodulerna är uppdelade på 5-6 avsnitt som alla avslutas med en eller flera reflektionsuppgifter. Avsnitten är 10-25 minuter långa och total speltid för modul 1 är ca 2 h, och för modul 2 ca 1h och 15 minuter. Utöver det tillkommer reflektionstid för pedagoger.

Alla filmer är inspelade i professionell filmstudio (Arena Varberg) i samarbete med producent Max Krook.

 

Syftet var att de kunder som bokat föreläsningar skulle kunna genomföra den kompetensutveckling man planerat, och ta del av filmerna under några veckors tid. Men utifrån efterfrågan har Ut med språket nu tagit fram en abonnemangslösning för de kunder som önskar använda filmerna under en längre tid. Fler föreläsningsmoduler planeras att spelas in under 2021.

Maila karolina@utmedspraket.se för mer information och för ett smakprov på filmerna!

bottom of page