Mina böcker

 
Språklig förebild i förskolan

Utvecklingen av kommunikation, språk och samspel är central genom hela barndomen. Hur vi språkar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete.

Språklig förebild i förskolan handlar om att vara samtalspartner till barn och hur vi vuxna kan utvecklas som språkliga förebilder. Författaren beskriver hur barn utvecklar sitt språk och sin kommunikation. Eftersom barn speglar sig och sitt språkande i vuxna behöver pedagogen rikta sin uppmärksamhet mot sig själv som samtalspartner istället för att fokusera på barnet.


Boken vidgar förståelsen för varför och hur vi behöver tänka som språkliga förebilder. Hur skapar vi
en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar till ett väl utvecklat språk? Den ger också konkreta
tips på hur vi kan arbeta för att stimulera barnens språkutveckling, till exempel genom vårt sätt att
ställa frågor, kroppsspråket, samarbetet med vårdnadshavarna, högläsning eller genom att hänga
upp ord- och begreppslistor i förskolan.

 
Att få barnets språk att växa
- Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma.

Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling.
Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stötta och stimulera språkutvecklingen på
bästa sätt.
Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola, förskoleklass och lågstadiet. Den
sammanfattar vad som är viktigt att veta om barns språkutveckling, vad du kan göra för att varje
barns språk ska utvecklas så långt som möjligt och berättar hur du gör det – i form av förhållningssätt
och smarta strategier för språkutveckling.
Boken ger dig strategier och tips som kan användas redan när barnet är nyfött, men också strategier
som kan användas och anpassas under flera år – i takt med att språket växer och utvecklas med
barnet.
Strategierna passar alla barn – såväl de vars språkutveckling fortlöper utan problem, som de vars
språk inte utvecklas som förväntat. De passar såväl svenskspråkiga barn, som de som har annat
modersmål och ska lära sig svenska. De är beprövade och är lätta att använda och anpassa, både
enskilt och i en större barngrupp.
Förhållningssätt och strategier är på många sätt överlägsna enskilda metoder eller material; de finns
alltid med oss och vi kan använda vardagens alla situationer för språkstimulans och språkträning.
Boken hjälper dig förstå din roll som språklig förebild, och ger dig många olika redskap för att
utvecklas som samtalspartner och språkstimulerare.

 
Mira och Lilla Mini

Mira tycker om att vara storasyster. Lillasyster Mini är en rolig unge, och dagarna med henne blir aldrig långsamma eller tråkiga. Men ibland när man bara vill ha lite lillasyster så får man ändå mycket. För det är så med Mini, att hon aldrig är lagom.

Följ med Mira under en dag tillsammans med lillasyster Mini där de bakar, badar och klär ut sig. I Mira och lilla Mini beskrivs de dubbla känslorna i syskonskapet. Att ena stunden skratta och leka tillsammans för att i nästa stund bara vilja vara för sig själv. Men även i de jobbiga stunderna så finns den starka syskonkärleken alltid där.

 

Boken innehåller pedagogiska tips för att stödja barns språkutveckling, för att både vuxen och barn ska få ut så mycket som möjligt av lässtunden. 

Mira och Lilla Mini

Mira tycker om att vara storasyster. Lillasyster Mini är en rolig unge, och dagarna med henne blir aldrig långsamma eller tråkiga. Men ibland när man bara vill ha lite lillasyster så får man ändå mycket. För det är så med Mini, att hon aldrig är lagom.

Följ med Mira under en dag tillsammans med lillasyster Mini där de bakar, badar och klär ut sig. I Mira och lilla Mini beskrivs de dubbla känslorna i syskonskapet. Att ena stunden skratta och leka tillsammans för att i nästa stund bara vilja vara för sig själv. Men även i de jobbiga stunderna så finns den starka syskonkärleken alltid där.

 

Boken innehåller pedagogiska tips för att stödja barns språkutveckling, för att både vuxen och barn ska få ut så mycket som möjligt av lässtunden. 

 
Mini hjälper alla små

Mamma säger att Mini är liten. Men Mini känner sig stor! Hon är så stor att hon kan hjälpa alla som är små. För om man är stor, så måste man också vara snäll.

Följ med Mini under en dag då hon upptäcker att det finns många små som behöver hennes hjälp. I Mini hjälper alla små beskrivs barnets inneboende känsla av att ibland vara stor och ibland vara liten. Och när man har varit stor en hel dag är det skönt att få krypa upp i en famn och bli liten igen.

 

Mini hjälper alla små innehåller pedagogiska tips för att stödja barns språkutveckling, för att både vuxen och barn ska få ut så mycket som möjligt av lässtunden. 

Karolina Larsson
Ut med språket AB

Kontaktuppgifter:

070-611 96 15

Skrea backe 123, 31170 Falkenberg